Kokonaisvaltaiset varastointi­palvelut

Hacklin Hamiko on luotettava kumppani yrityksesi materiaalivirtojen hallintaan. Palvelemme useita valmistavia teollisuusyrityksiä, teknologiayrityksiä sekä teollisuuden raaka-aineiden ja laitteiden toimittajia kotimaassa ja kansainvälisesti osana heidän kysyntä-toimitusketjuaan. Toimitamme materiaalit tarvittaessa suoraan tuotantoon JIT-periaatteella.

Kotimaisena logistiikkayrityksenä ja varastointikumppanina ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet. Pitkän ja laajan kansainvälisen kokemuksemme myötä toimimme luontevasti huomioiden asiakkaidemme toimitusketjussa olevat ulkomaiset toimijat ja yhteistyökumppanit.

Omistamamme varastoterminaalit ovat Tullin hyväksymiä ja valvomia tullivarastoja, joissa voidaan tarvittaessa säilyttää vielä tullaamatonta tavaraa. Tullivarastointimenettelyn myötä tavaran tullaamista on mahdollista lykätä ja soveltaa tuontikiintiötä vasta tullauksen yhteydessä.

Hacklin Hamiko tuottaa asiakkailleen logistiikan palveluita kustannustehokkaasti, kannattavasti ja vastuullisesti.

Moderni varaston­hallinta­jär­jes­tel­mä

Hacklin Hamikon käyttämä huolinta- ja varastonhallintajärjestelmä auttaa yritystä palvelemaan asiakkaitaan entistä tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin.

Uudistetun varastonhallintajärjestelmän myötä tietojen siirto eri järjestelmien välillä tapahtuu reaaliajassa, mikä on entistä enemmän parantanut toimintamme tehokkuutta. Integraatiot asiakkaidemme järjestelmiin mahdollistavat puolestaan sujuvan tiedonkulun asiakkaidemme toimitusketjussa.

Varastointipalvelut

Usein kysytyt kysymykset

Satamassa sijaitseva kemikaalivarasto, jossa säilytetään ympäristölle vaarallisia raaka-aineita, on erittäin tärkeä osa teollisuuden toimintaa. Tällaiset varastot ovat olennaisia, mutta niiden turvallisuusvaatimukset ovat korkeat.

Tässä muutamia keskeisiä seikkoja, jotka liittyvät ympäristölle vaarallisten raaka-aineiden varastointiin satamassa:

 1. Turvallisuusmääräykset: Kemikaalivarastojen on noudatettava tiukkoja turvallisuusmääräyksiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi paloturvallisuus, vuotojen hallinta ja kemikaalien asianmukainen merkintä.
 2. Ympäristövaikutukset: Ympäristölle vaarallisten aineiden varastoinnissa on otettava huomioon mahdolliset vuodot ja päästöt. Varastojen on oltava suunniteltu siten, että ne eivät aiheuta haittaa ympäristölle.
 3. Käsittely ja kuljetus: Kemikaalivarastojen on oltava helposti saavutettavissa, jotta kemikaaleja voidaan käsitellä ja kuljettaa turvallisesti. Tämä edellyttää asianmukaista logistiikkaa ja koulutettua henkilöstöä.
 4. Valvonta ja tarkastukset: Satamassa toimivien kemikaalivarastojen on oltava jatkuvan valvonnan alaisia. Säännölliset tarkastukset ja huolto ovat välttämättömiä.
 5. Riskienhallinta: Kemikaalivarastojen on tunnistettava mahdolliset riskit ja laadittava suunnitelmat onnettomuuksien varalta. Tämä sisältää myös yhteistyön viranomaisten kanssa.

 

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset tarkempaa tietoa, voit tutustua Tukesin sivuihin tai kysyä lisää!

Yritysten varastointihaasteet voivat olla moninaisia ja liittyvät kiinteästi varastoitavaan tuotteeseen ja sen luonteeseen. Tässä joitakin yleisimmin tunnistettuja haasteita:

 1. Varastotilan tehokas käyttö

  Varaston täyttöaste lähellä 100 % voi aiheuttaa ongelmia erityisesti sesonkien aikana. Tavaraa joudutaan joskus kasaamaan kulkuväylille ja lattioille, mikä lisää paloturvallisuusriskiä ja hankaloittaa logistiikkaa. Tehottomasti hyödynnetty tila voi johtua esimerkiksi pitkistä kuljetusmatkoista, sokkeloisuudesta, liian matalasta tai korkeasta huonekorkeudesta, liian pienistä oviaukoista, heikosta valaistuksesta ja hyllyratkaisujen skaalautumattomuudesta muuttuviin tarpeisiin.

 2. Järjestelmäosaaminen

  : Varastonhallintaan liittyvät järjestelmät ja prosessit vaativat osaamista. Tietojärjestelmien tehokas käyttö, tilausten käsittely ja varastotietojen ylläpito ovat tärkeitä.

 3. Varastoinnin ulkoistaminen

  on strateginen päätös, joka voi tuoda monia etuja yrityksille. Tässä muutamia syitä, miksi yritykset harkitsevat varastoinnin ulkoistamista:

   • Kustannussäästöt: Ulkoistaminen voi olla kustannustehokasta, sillä yritys voi välttää investoinnit omiin varastotiloihin, henkilöstöön ja teknologiaan. Ulkoistetut palvelut tarjoavat usein skaalautuvuutta ja joustavuutta.

   

   • Asiantuntijuus: Ulkoistetut varastopalvelut tarjoavat pääsyn alan asiantuntijoihin. Palveluntarjoajat ovat erikoistuneet varastointiin ja logistiikkaan, mikä voi parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua.

   

   • Keskittyminen ydinliiketoimintaan: Kun varastointi ulkoistetaan, yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. Tämä voi parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta.

   

   • Riskienhallinta: Ulkoistaminen voi vähentää riskejä, kuten varastotilan ylikuormitusta, henkilöstövaihtuvuutta ja teknisiä ongelmia.

   

   • Joustavuus: Ulkoistetut palvelut voivat mukautua yrityksen tarpeisiin. Esimerkiksi sesonkien aikana varastotilaa voidaan lisätä tarpeen mukaan.

   

  On kuitenkin tärkeää, että yritys arvioi huolellisesti ulkoistamisen hyödyt ja haitat sekä valitsee luotettavan ja osaavan palveluntarjoajan.

On tärkeää, että yritykset arvioivat omia tarpeitaan ja valitsevat varastoratkaisun, joka parhaiten vastaa niiden liiketoiminnan vaatimuksia ja tavoitteita.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai tarvitset tarkempaa tietoa, ota meihin yhteyttä!