Huolinta- ja tullauspalvelut

Hacklin Hamiko tarjoaa kattavat tulliselvityspalvelut. Suora tietoyhteys Suomen Tulliin mahdollistaa sähköiset tullaukset kaikkialla Suomessa.

Meillä on monipuolinen kokemus tullaustoimeksiannoista. Tavallisten tullimenettelyjen lisäksi vahvuutenamme on laaja osaaminen erityismenettelyjen hallinnasta.  Sellaiset erityismenettelyt kuten väliaikainen maahantuonti, ulkoinen ja sisäinen jalostus ovat meille erittäin tuttuja.

Hacklin Hamikolle on myönnetty AEO (Authorised Economic Operator eli valtuutetun talouden toimijan) -status. AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.

Tarjoamme asiakaskohtaista neuvontaa tulliasioissa. Ota yhteyttä, asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan!

Kysymyksiä tulliselvityksestä? Ota yhteyttä!

 

customs clearance brokerage declaration in Finland Hacklin Hamiko

Tarjoamme valikoiman monipuolisia tullauspalveluja

Hoidamme muun muassa seuraavat tulli-ilmoitukset Suomessa:

Tuonti

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavarat on tuontitullattava ennen kuin ne saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tulli kantaa tavaroista tullit, verot ja maksut, jotka määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella.

Annamme tuonti-ilmoitukset sähköisesti maahantuojan puolesta.

Edustaja tulliasioinnissa

Tuoja valtuuttaa Hacklin Hamikoa hoitamaan tulliasioinnin puolestaan. Edustusmuodoksi valitaan suora edustus, välillinen edustus tai suora edustus takaajan vastuulla.

Palveluumme kuuluvat muun muassa seuraavat tulli-ilmoitukset:

  • Luovutus vapaaseen liikkeeseen
  • Väliaikainen maahantuonti
  • Sisäinen jalostus
  • Ulkoinen jalostus
  • Jälleentuonti väliaikaisesta viennistä
  • Tutkittavaksi tai koekäyttöön tuotavat tavarat
  • Konttien ja pakkausten tulliselvitys

Vienti

Viennillä tarkoitetaan unionitavaroiden vientiä EU-alueen ulkopuolelle. Tavarat on vientitullattava ennen niiden vientiä Suomesta eli viejän on annettava Tullille viennin tulli-ilmoitus.

Viejä valtuuttaa Hacklin Hamikoa hoitamaan tulliasioinnin puolestaan. Annamme vienti-ilmoitukset sähköisesti viejän puolesta.

Vienti-ilmoitus kannattaa antaa hyvissä ajoin ennen vientitavaran lähettämistä, heti kun lähetystä koskevat tiedot ovat käytettävissä. Viimeistään se on annettava ennen tavaroiden poistumista Suomesta.

Vietävät tavarat pitää esittää tullille eli niiden on oltava aina tullin tarkastettavissa ilmoitukseen merkityllä sijaintipaikalla siihen asti, kunnes tulli on luovuttanut tavarat vientimenettelyyn ja antanut luovutuspäätöksen. Tullitoimipaikassa ei tarvitse käydä asioimassa silloin kun vienti-ilmoitus annetaan, ellei vientiin liity jokin tullin merkintöjä vaativa asiakirja.

Jos tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa, eikä vietäviin tavaroihin kohdistu vientikieltoja tai -rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan antaa viimeisessä EU-maassa poistumispaikan tullille ennen tavaroiden poistumista unionin tullialueelta.

Palveluumme kuuluvat muun muassa seuraavat vienti-ilmoitukset:

 

Kuljetus ja varastointi

Annamme tulli-ilmoitukset passitusmenettelyssä olevien tavaroiden kuljetukseen ja varastointiin.

Euroopan unionin ulkopuolelta tuotuja tavaroita voidaan kuljettaa ja varastoida EU:n alueella maksamatta niistä tulleja ja veroja. Tullimenettelyissä on tähän useita vaihtoehtoja, varsinkin jos tavaroita ei heti aiota jälleenviedä unionin alueelta. Tavaraa voidaan esimerkiksi säilyttää väliaikaisessa varastossa enintään 90 vuorokautta tai pidempään tullivarastointimenettelyssä.

Tavaroiden kuljettamisessa on myös vaihtoehtoja riippuen siitä, kuljetetaanko kaupallista vai ei-kaupallista tavaraa. Tavaroita voidaan kuljettaa T-passitusmenettelyssä passitussopimusmaissa ja TIR-carnet´lla EU:n ulkopuolelle tai sieltä takaisin.

Annamme seuraavat tulli-ilmoitukset tavaroiden kuljetukselle ja varastoinnille:
  • T1-passitukset ja muut T-passitukset
  • Tullivarastoonpanot ja -siirrot (IMA)
  • Tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset

Saapuminen ja poistuminen

Annamme sähköisesti saapumisen tai poistumisen ilmoituksia tullille. Tullille on annettava turvatiedot tavaroista, jotka tuodaan Euroopan unionin alueelle tai viedään sieltä pois. Turvatiedot ovat toimija-, tavara-, kuljetus- ja reittitietoja.

Saapumisen ja poistumisen ilmoitusten antamisesta vastaa aina kuljetusliike, vaikka se käyttäisikin edustajaa ilmoitusten antamisessa. Ilmoitusten antamisen aikarajat määräytyvät kuljetusmuodon ja kuljetusreittien mukaan.

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset (AREX)

Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX)-palveluun annetaan ilmoituksia Suomen kautta yhteisöön saapuvista ja yhteisöstä poistuvista tavaroista. Lisäksi AREXiin annetaan ilmoituksia uudelleen lastattavista kolmansien maiden tavaroista, jotka ovat olleet väliaikaisessa varastossa (ns. transhipment tavarat).

Kysy­myksiä tulliselvi­tyksestä?

Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan!