Huolinta- ja tullauspalvelut

Hacklin Hamiko tarjoaa kattavat huolinta- ja tulliselvityspalvelut. Suora tietoyhteys Suomen Tulliin mahdollistaa sähköiset tullaukset kaikkialla Suomessa.

Meillä on monipuolinen kokemus tullaustoimeksiannoista. Tavallisten tullimenettelyjen lisäksi vahvuutenamme on laaja osaaminen erityismenettelyjen hallinnasta.  Sellaiset erityismenettelyt kuten väliaikainen maahantuonti, ulkoinen ja sisäinen jalostus ovat meille erittäin tuttuja.

Hacklin Hamikolle on myönnetty AEO (Authorised Economic Operator eli valtuutetun talouden toimijan) -status. AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.

Tarjoamme asiakaskohtaista neuvontaa tulliasioissa. Ota yhteyttä, asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan!

Kysymyksiä tulliselvityksestä? Ota yhteyttä!

 

customs clearance brokerage declaration in Finland Hacklin Hamiko

Tarjoamme valikoiman monipuolisia tullauspalveluja

Hoidamme muun muassa seuraavat tulli-ilmoitukset Suomessa:

Tuonti

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavarat on tuontitullattava ennen kuin ne saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tulli kantaa tavaroista tullit, verot ja maksut, jotka määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella.

Annamme tuonti-ilmoitukset sähköisesti maahantuojan puolesta.

Edustaja tulliasioinnissa

Tuoja valtuuttaa Hacklin Hamikoa hoitamaan tulliasioinnin puolestaan. Edustusmuodoksi valitaan suora edustus tai suora edustus takaajan vastuulla.

Palveluumme kuuluvat muun muassa seuraavat tulli-ilmoitukset:

 • Luovutus vapaaseen liikkeeseen
 • Väliaikainen maahantuonti
 • Sisäinen jalostus
 • Ulkoinen jalostus
 • Jälleentuonti väliaikaisesta viennistä
 • Tutkittavaksi tai koekäyttöön tuotavat tavarat
 • Konttien ja pakkausten tulliselvitys

Vienti

Viennillä tarkoitetaan unionitavaroiden vientiä EU-alueen ulkopuolelle. Tavarat on vientitullattava ennen niiden vientiä Suomesta eli viejän on annettava Tullille viennin tulli-ilmoitus.

Viejä valtuuttaa Hacklin Hamikoa hoitamaan tulliasioinnin puolestaan. Annamme vienti-ilmoitukset sähköisesti viejän puolesta.

Vienti-ilmoitus kannattaa antaa hyvissä ajoin ennen vientitavaran lähettämistä, heti kun lähetystä koskevat tiedot ovat käytettävissä. Viimeistään se on annettava ennen tavaroiden poistumista Suomesta.

Vietävät tavarat pitää esittää tullille eli niiden on oltava aina tullin tarkastettavissa ilmoitukseen merkityllä sijaintipaikalla siihen asti, kunnes tulli on luovuttanut tavarat vientimenettelyyn ja antanut luovutuspäätöksen. Tullitoimipaikassa ei tarvitse käydä asioimassa silloin kun vienti-ilmoitus annetaan, ellei vientiin liity jokin tullin merkintöjä vaativa asiakirja.

Jos tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa, eikä vietäviin tavaroihin kohdistu vientikieltoja tai -rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan antaa viimeisessä EU-maassa poistumispaikan tullille ennen tavaroiden poistumista unionin tullialueelta.

Palveluumme kuuluvat muun muassa seuraavat vienti-ilmoitukset:

 

Kuljetus ja varastointi

Annamme tulli-ilmoitukset passitusmenettelyssä olevien tavaroiden kuljetukseen ja varastointiin.

Euroopan unionin ulkopuolelta tuotuja tavaroita voidaan kuljettaa ja varastoida EU:n alueella maksamatta niistä tulleja ja veroja. Tullimenettelyissä on tähän useita vaihtoehtoja, varsinkin jos tavaroita ei heti aiota jälleenviedä unionin alueelta. Tavaraa voidaan esimerkiksi säilyttää väliaikaisessa varastossa enintään 90 vuorokautta tai pidempään tullivarastointimenettelyssä.

Tavaroiden kuljettamisessa on myös vaihtoehtoja riippuen siitä, kuljetetaanko kaupallista vai ei-kaupallista tavaraa. Tavaroita voidaan kuljettaa T-passitusmenettelyssä passitussopimusmaissa ja TIR-carnet´lla EU:n ulkopuolelle tai sieltä takaisin.

Annamme seuraavat tulli-ilmoitukset tavaroiden kuljetukselle ja varastoinnille:
 • T1-passitukset ja muut T-passitukset
 • Tullivarastoonpanot ja -siirrot (IMA)
 • Tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset

Saapuminen ja poistuminen

Annamme sähköisesti saapumisen tai poistumisen ilmoituksia tullille. Tullille on annettava turvatiedot tavaroista, jotka tuodaan Euroopan unionin alueelle tai viedään sieltä pois. Turvatiedot ovat toimija-, tavara-, kuljetus- ja reittitietoja.

Saapumisen ja poistumisen ilmoitusten antamisesta vastaa aina kuljetusliike, vaikka se käyttäisikin edustajaa ilmoitusten antamisessa. Ilmoitusten antamisen aikarajat määräytyvät kuljetusmuodon ja kuljetusreittien mukaan.

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset (AREX)

Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX)-palveluun annetaan ilmoituksia Suomen kautta yhteisöön saapuvista ja yhteisöstä poistuvista tavaroista. Lisäksi AREXiin annetaan ilmoituksia uudelleen lastattavista kolmansien maiden tavaroista, jotka ovat olleet väliaikaisessa varastossa (ns. transhipment tavarat).

Kysy­myksiä tulliselvi­tyksestä?

Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan!
Hyödyllistä tietoa tulli-ilmoituspalveluista

Usein kysytyt kysymykset - Tulliselvitys

Mikä on hiilirajamekanismi (CBAM)?

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Mekanismia sovelletaan EU:n ulkopuolelta tuotaviin, niin sanottuihin CBAM-tavaroihin. CBAM-tavaroita ovat esimerkiksi teräksestä ja alumiinista valmistetut tavarat.

Monille tuojille on tullut yllätyksenä hiilirajamekanismin raportointivelvoite.

Lainsäädäntö määrittelee, kuka voi ja kenen pitää raportoida

Lainsäädäntö edellyttää, että EU:n alueelle tullattujen tiettyjen tavaroiden valmistuksessa syntyneet päästöt raportoidaan EU:n komissiolle neljännesvuosittain. Ensimmäisen raportin (tuonnit 1.10.-31.12.2023) määräaika oli 31.1.2024. Vastuu raportoinnista on tuojalla. Hiilirajamekanismin asetus (2023/256) määrää, että jos tuoja käyttää välillistä edustajaa tuontitullauksessa, tuoja voi sopia edustajan kanssa, kumpi tekee raportin. Kolmanteen maahan sijoittautuneen tuojan pitää CBAM-tavaroiden tullauksissa käyttää aina välillistä edustajaa sekä tuonnissa että CBAM-siirtymärekisteriin raportoitaessa.

Jos huolintaliike on tehnyt tullauksen suorana edustajana, se ei voi tehdä edustajana raporttia CBAM-siirtymärekisteriin.

Tuojan kannattaa lukea tullin antamat ohjeet ja toimia niiden mukaan. Sivulla on ohjeita raportoinnista, EORI-numerosta, tarvittavista valtuuksista ja muista hiilirajamekanismiin liittyvistä tuojan velvollisuuksista.

EORI-tunnus

Tarkistakaa, että yrityksellänne on EORI-tunnus. Sen tarvitsevat tullauksella kaikki tuojat riippumatta siitä, mitä tavaraa tuovat ja kuka tullauksen tekee. Se tarvitaan lisäksi hiilirajamekanismin raportointiin.

Jos yrityksenne ei ole raportointikaudella tuonut CBAM-tavaroita, teidän ei tarvitse raportoida päästöjä.

Jos olette tuoneet tai tiedätte, että jatkossa tuotte niitä, varmista pikaisesti seuraavat asiat tai pyydä, että joku yrityksen vastuuhenkilöistä tarkistaa nämä:

 • Yrityksellänne on oikea Suomi.fi-valtuuskoodi, Hiilirajamekanismiin liittyvien tietojen antamiseen. Valtuuden pitää olla asiointivaltuus.
 • Yrityksenne on hankkinut päästötiedot myyjältä, valmistajalta tai tuotantoketjulta
 • Yrityksenne on kirjautunut CBAM-siirtymärekisteriin ja antanut sinne tarvittavat tiedot raportointia varten
 • Jos tarvitsette lisäaikaa, lukekaa ohjeet lisäajan hakemiseen Tullin Hiilirajamekanismi-sivulta.

 

HUOMAA, että huolitsija ei voi automaattisesti hoitaa tätä asiaa yrityksenne puolesta!

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan kauppalaskulle merkitty toimituslauseke.

Incoterms 2020

Kaikki kuljetusmuodot

EXW: Ex Works; Noudettuna lähettäjältä

FCA: Free Carrier; Vapaasti rahdinkuljettajalla

CPT: Carriage Paid To; Kuljetus maksettuna

CIP: Carriage and Insurance paid to; Kuljetus ja vakuutus maksettuna

DAP:  Delivered at Place; Toimitettuna määräpaikalla

DDP: Delivered Duty Paid; Toimitettuna tullattuna

DPU: Delivered at Place Unloaded, Toimitettuna purkauspaikalla

Vain vesitiekuljetus

FAS: Free Alongside Ship; Vapaasti aluksen sivulla

FOB:  Free On Board; Vapaasti aluksessa

CFR: Cost and Freight; Kulut ja rahti maksettuna

CIF: Cost, Insurance and Freight; Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna

Rahti-, vakuutus- ja liitännäiskustannusten lisääminen kauppahintaan:

EXW: Ostaja maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskulut toimitusehdossa nimetyltä paikalta eteenpäin. Nämä kulut lisätään kauppahintaan EU-rajalle asti.

FCA: Ostaja maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskulut toimitusehdossa nimetyltä paikalta eteenpäin. Nämä kulut lisätään kauppahintaan EU-rajalle asti.

CPT: Myyjä maksaa rahti- ja liitännäiskulut toimitusehdossa nimettyyn määräpaikkaan asti. Nämä sisältyvät jo kauppahintaan eli niitä ei lisätä sinne. Ostaja maksaa vakuutuksen, joka lisätään kauppahintaan.

CIP: Myyjä maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimettyyn määräpaikkaan. Nämä kulut sisältyvät kauppahintaan, eikä lisäyksiä tehdä.

DAP: Myyjä maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimetylle määräpaikalle. Nämä kulut sisältyvät kauppahintaan, eikä lisäyksiä tehdä.

DDP: Myyjä maksaa rahdin, vakuutuksen-, ja tullimuodollisuuksien kustannukset toimitusehdossa nimetylle määräpaikalle. Rahti-, ja vakuutuskulut sisältyvät kauppahintaan, eikä lisäyksiä tehdä. Unionissa maahantuonnista kannetut verot voi vähentää kauppahinnasta.

DPU: Myyjä maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimettyyn purkauspaikkaan. Nämä kulut sisältyvät kauppahintaan, eikä lisäyksiä tehdä.

FAS: Ostaja maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimetyltä määräpaikalta (laivan viereltä) eteenpäin. Nämä kulut lisätään kauppahintaan EU-rajalle asti.

FOB: Ostaja maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimetyltä määräpaikalta eteenpäin. Nämä kulut lisätään kauppahintaan EU-rajalle asti.

CFR: Myyjä maksaa rahti-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimettyyn määräsatamaan. Nämä kustannukset sisältyvät jo kauppahintaan, eikä niitä lisätä veron perusteeseen. Ostaja maksaa vakuutuskustannukset, ja ne lisätään kauppahintaan.

CIF: Myyjä maksaa rahti-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset toimitusehdossa nimettyyn määräsatamaan. Nämä kustannukset sisältyvät kauppahintaan eikä lisäyksiä tehdä.

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu tai valmistettu.

Jos tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus on tapahtunut, ja jonka seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin verrattavaa vähäistä käsittelyä.

Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan seuraavissa tapauksissa:

 • tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)
 • palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille
 • tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille
 • ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on 51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

 

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!

EORI-numero – tärkeä tunniste tulliasioinnissa

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kauppaa käyvät tuojat ja viejät tarvitsevat lähes kaikkiin tulli-ilmoituksiin EU:n sisäisen yritystunnisteen, EORI-numeron. Voit käyttää tunnistetta asioidessasi minkä tahansa EU-maan tulliviranomaisen kanssa. Myös kuljetusliikkeellä on oltava EORI-numero.

EORI-numero haetaan Tullista.  Yrityksen, jonka kotipaikka on muussa EU-maassa, on haettava EORI-numero kotimaansa vastuuviranomaiselta.

Huomioi, että yritysasiakkaan Tulliselvityspalvelussa tehtävässä tulli-ilmoituksessa voit joutua antamaan useamman toimijan EORI-numeron. Esimerkiksi tuonti-ilmoituksessa pitää ilmoittaa tuojan, ilmoittajan ja mahdollisen edustajan EORI-numerot. Lue ohjeet, miten ilmoitat EORI-numeron tuonnin tulli-ilmoituksessa.

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!