Project cargo loaded on truck. Hacklin Hamiko

Projekti­logistiikka

 • Raskaiden ja ylimittaisten kollien käsittely
 • Pakkausten rakentaminen (esim. puulaatikot)
 • Lastaussuunnitelmien laadinta
 • Ylisuurten ja painavien lastien nostot ja kuljetukset
 • Projektilastien tarkastus, lastaus, kiinnistys ja tuenta HaminaKotka satamassa sijaitsevassa projektilogistiikkakeskuksessamme
 • Muut projektikohtaiset lisäpalvelut
Finnish customs logo

Tulliselvitys­palvelut

 • Erityismenettelyt, mm. sisäinen- ja ulkoinen jalostus
 • Vahva kokemus koneiden, laitteiden ja kokonaisten tuotantolaitosten tulliselvityksestä
 • Vientiin ja tuontiin liittyvät konsultointipalvelut
 • Sertifiointi- ja arviointipalvelut
Lue lisää
Equipment delivery and customs clearance. Storage service in Finland

Hacklin Hamikolla on vahva kokemus koneiden, laitteiden ja kokonaisten tuotantolaitosten kuljetuksesta, varastoinnista sekä maahantuonnista.

Osallistumme mielellämme projektisuunnitteluun sekä tarjoamme ajankohtaista tietoa vientiä koskevissa kysymyksissä. Selvitämme asiakasyrityksellemme sopivimman vientimuodon ja asetamme projektille realistiset aikataulut.

Huolehdimme kuljetuksiin ja tulliselvitykseen liittyvistä viranomaisasioinneista. Tämä auttaa asiakasyritystä välttymään riskitilanteilta ja varmistaa sujuvat tavarantoimitukset. Huolehdimme, että kanssamme asioidessa toimitukset sujuvat mutkattomasti.

Olemme menestyksekkäästi hoitaneet useita IVY-maihin suuntautuvia projektitoimituksia. Palvelemme sekä Suomen suurempia vientiyrityksiä, että pk-sektoriin kuuluvia toimijoita. Tarjoamme räätälöityjä logistisia palveluja jokaisen asiakasyrityksen tarpeet ja tavoitteet huomioon ottaen.

Erikoistumis­alueitamme ovat:

 • Kuljetusreittien ja -muotojen vertailu ja suunnittelu
 • Kuljetuspakkausten suunnittelu
 • Toimitusehtojen synkronointi
 • Kuljetusluvat
 • Tullilupien hakeminen asiakkaan puolesta (esim. poikkeukselliset vientipaikkaluvat, -lastausluvat, kotitullausluvat)
 • Vientidokumentointipalvelut, käännöspalvelut (esim. pakkalistojen ja laskujen käännökset), tariffointi
 • Ennakko- ja klassifikaatiopäätösten hakeminen
 • Apporttitullausluvat
 • Tuontiverotuksen selvittäminen
 • Sertifikaattien ja tuontilupien hakeminen
 • Tullitoimipisteen valitseminen
 • Tuontiselvityksen järjestäminen ja valvonta
 • Kauppasopimuksen tarkastaminen (tullitekninen)
 • Tavaran asettaminen sisäiseen/ulkoiseen jalostukseen ym. taloudellisesti vaikuttavaan menettelyyn