Hacklin myy satamaoperointitoiminnan Porissa

Hacklin

Mediatiedote

Porin Satamaan on tulossa uusi vahva satamaoperaattori, jolla on strategiana pitkäjänteisesti kehittää toimintoja Porin Satamassa ja tukea alueen kasvua.

Oy Hacklin Ltd on 4.7.2022 allekirjoittanut sopimuksen Porin satamaliiketoimintojen myynnistä Olmar Management B.V.:lle ja Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fundsille, jotka perustavat Poriin uuden suomalaisen yrityksen. Sopimuksen mukaan Hacklin myy Oy Hacklin Port Service Ltd:n, Oy Tahkoluoto Cargo Handling Ltd:n ja Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n osakkeet. Samanaikaisesti on allekirjoitettu sopimus saman ostajan kanssa Hacklin-konsernin Porin Satamassa käyttämien varastojen ja toimitilojen myynnistä osana kauppaa. Hacklinin Porin toiminnoissa työskentelee 90 henkilöä, joiden työsuhteet jatkuvat entisin ehdoin omistusmuutoksen jälkeen.

Oy Hacklin Ltd:n satamaliiketoiminnan kauppa on osa suurempaa kokonaisuutta. Porin Satama Oy on 4.7.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt nosturiliiketoimintansa samalle ostajalle. Porin Satama Oy on antanut asiasta samanaikaisesti oman mediatiedotteensa. Kauppojen arvioidaan tulevan voimaan elokuun lopussa.

Hacklin on perheyhtiö, joka on perustettu vuonna 1908 ja Porin sataman ahtaustoiminnot ovat olleet konsernin toiminnan keskiössä alusta asti. Tänään sovittu kauppa on iso muutos perheen edelleen omistavalle yhtiölle. Satamatoiminta on hyvin pääomavaltaista toimintaa ja uusilla omistajilla on paremmat resurssit investoida toimintaan, mikä luo toiminnoille hyvät tulevaisuudennäkymät.

Hacklin-konsernin Porin toimintojen omistusvaihdon jälkeen konsernin muut logistiikkayhtiöt jatkavat toimintansa Helsingissä, Haminassa, Kotkassa ja Kiinassa. Näiden yhtiöiden palveluksessa on 70 henkilöä ja toiminta on kehittynyt erittäin myönteisesti viime vuosina. Hacklin-konsernin lähitulevaisuuden strategiana on entistä voimakkaammin panostaa Hacklin-konsernin kansainvälisten logistiikkatoimintojen kehittämiseen.

Olmar on luotu omistamaan ja operoimaan strategisia logistiikkakohteita pitkäaikaisissa kumppanuuksissa, jotka palvelevat tuotantoteollisuutta. Yhtiön perustajaosakkailla, Olivier van Noort ja Martijn Snijder, on molemmilla yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus logistiikkaomaisuuden, toimitusketjuratkaisujen ja organisaatioiden strukturoinnin menestyksekkäästä hallinnasta ja kehittämisestä. Yhdessä pääsijoittansa PGGM:n kanssa Olmar keskittyy pitkäjänteisiin sijoitus-kohteisiin ja pyrkii kehittämään toimintansa asiakkaiden tarpeita huomioiden. Olmar on kiinnostunut olemaan mukana tukemassa Porin talousalueen kasvua pitkällä aikajänteellä. www.olmar.nl

PGGM on merkittävä hollantilainen voittoa tavoittelematon eläkesäätiöiden palveluntarjoaja, joka 31.03.2022 hallitsi maailmanlaajuisesti 273 miljardin euron eläkevaroja. Tavoitteena on pitkäjänteisillä sijoituksilla luoda rahastoiduille eläkevaroille tasainen ja riittävä pitkäaikainen tuotto. www.pggm.nl

Lisätietoja antavat:

Oy Hacklin Ltd:n toimitusjohtaja Björn Palm, puh. 040 760 9101
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Grönroos, puh. 040 574 0035