OT-small

Projektilogistiikka

 • Raskaiden ja ylimittaisten lastien käsittely
 • Projektitavaran pakkaaminen ja kontitus
 • Kontitussuunnitelman laatiminen
 • Ylisuurten ja painavien lastien kuljetukset, joiden lähtö- tai määränpää sijaitsee Euroopassa, Venäjällä ja IVY-maissa
 • Projektilastien tarkastus, lastaus, kiinnittäminen ja tuenta HaminaKotka satamassa sijaitsevassa projektilogistiikkakeskuksessamme
 • Muut projektikohtaiset lisäpalvelut
donplaza-45

Projektilastien tulliselvitys. Konsultointi

 • Tulliselvityspalvelut Suomessa ja Venäjällä. Lastien toimitus tullattuna perille asti (DDP)
 • Vahva kokemus koneiden, laitteiden ja kokonaisten tuotantolaitosten kuljetuksesta ja maahantuonnista
 • Apporttitullauspalvelut Venäjällä
 • Vientiin ja tuontiin liittyvät konsultointipalvelut. Venäjälle suuntautuvien investointihankkeiden ja kaupankäynnin verosuunnittelu
 • Sertifiointi- ja arviointipalvelut
5-2010

Hacklin Hamikolla on vahva kokemus koneiden, laitteiden ja kokonaisten tuotantolaitosten kuljetuksesta, varastoinnista sekä maahantuonnista.

Osallistumme mielellämme projektisuunnitteluun sekä tarjoamme ajankohtaista tietoa vientiä koskevissa kysymyksissä. Selvitämme asiakasyrityksellemme sopivimman vientimuodon ja asetamme projektille realistiset aikataulut.

Huolehdimme kuljetuksiin ja tulliselvitykseen liittyvistä viranomaisasioinneista. Tämä auttaa asiakasyritystä välttymään riskitilanteilta ja varmistaa sujuvat tavarantoimitukset. Huolehdimme, että kanssamme asioidessa toimitukset sujuvat mutkattomasti.

Olemme menestyksekkäästi hoitaneet useita Venäjälle ja IVY-maihin suuntautuvia projektitoimituksia. Palvelemme sekä Suomen suurempia vientiyrityksiä, että pk-sektoriin kuuluvia toimijoita. Tarjoamme räätälöityjä logistisia palveluja jokaisen asiakasyrityksen tarpeet ja tavoitteet huomioon ottaen.

Erikoistumisalueitamme ovat:

 • Kuljetusreittien ja -muotojen vertailu ja suunnittelu
 • Kuljetusten ja -aikataulujen optimointi
 • Kuljetuspakkauskoon suunnittelu
 • Toimitusehtojen synkronointi
 • Kuljetuslupien hakeminen
 • Tullikonsultaatiot Suomessa ja Venäjällä, erilaisten lupien hakeminen asiakkaan puolesta (esim. poikkeukselliset vientipaikkaluvat, -lastausluvat, kotitullausluvat)
 • Vientidokumentointipalvelut, käännöspalvelut (esim. pakkalistojen ja laskujen käännökset), tariffointi
 • Ennakko- ja klassifikaatiopäätösten hakeminen
 • Apporttitullausluvat
 • Tuontiverotuksen selvittäminen
 • Sertifikaattien ja tuontilupien hakeminen
 • Tullitoimipisteen valitseminen
 • Tuontiselvityksen järjestäminen ja valvonta
 • Kauppasopimuksen tarkastaminen (tullitekninen)
 • Tavaran asettaminen sisäiseen/ulkoiseen jalostukseen ym. taloudellisesti vaikuttavaan menettelyyn